Om Minerva

start-win-with-aras-300.jpgTillverkande företag tar hjälp av Minerva för att bli än mer konkurrenskraftiga och vidareutveckla sin verksamhet. Våra områden, Manufacturing Excellence, Product Lifecycle Management och Supply Chain Optimering, genomsyras av ett tätt kundsamarbete, värdeoptimering, innovation och teamwork

 

Baserat på våra kunders strategiska och taktiska mål erbjuder Minerva djup kunskap och erfarenhet från komplexa tillverkningsprocesser och leveranskedjor. Vi utmanar våra kunders nuvarande arbetssätt och hjälper dem med analys och vägledning i de alternativ som finns för att uppnå deras verksamhetsmål. 

 

Minerva hjälper inte bara till att beskriva kundernas nuvarande tillstånd och hur man bör agera för att nå uppsatta mål, vi deltar också aktivt i genomförandet för att säkra att processen/projektet når målet.

 

För oss är mätbara resultat allt som räknas! När vi är överens med kunden om vad som krävs för att nå uppsatta mål, genomför vi - i små mätbara steg - förändringar på vägen mot ett optimalt arbetssätt.

 

Lönsamhet och ROI i alla delar av verksamheten är en hörnsten - såväl internt som i de projekt vi levererar. Vi vill att alla våra kunder skall uppleva de mätbara affärsfördelar som det ger att vara partner med Minerva - varje gång!

 

På vår hemsida har du tillgång till några av de verksamhetsområden inom Minerva-gruppen, som ERP, PLM, Manufacturing Excellence.